Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Logo PROSITER

REKLAMACJIE I ZWROTY

Reklamacje

 1. Zgłaszanie Reklamacji:

  • Reklamacje można składać na adres e-mail: sklep@prositer.pl 
  • Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz dane kontaktowe klienta.
 2. Rozpatrywanie Reklamacji:

  • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • W przypadku uznania reklamacji, klient ma prawo do naprawienia usługi, ponownego jej wykonania lub zwrotu kosztów.

Zwroty

 1. Odstąpienie od Umowy:

  • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, o ile usługa nie została jeszcze wykonana.
  • Aby odstąpić od umowy, należy wysłać oświadczenie na adres e-mail: sklep@prositer.pl
 2. Procedura Zwrotu:

  • Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, firma dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych.
  • Zwrot środków następuje na konto bankowe podane przez klienta.